Rapport Bilsäkerhetsföretaget Autolivs rapport för det första kvartalet slog analytikerförväntningarna på bred front och Autolivs organiska försäljning växte drygt 4 procentenheter mer än den globala fordonsproduktionen.

Med understöd av färska fordonslanseringar som Jeep Grand Cherokee L, Mitsubishi Outlander och Peugeot 308 räknar Autoliv med att överträffa fordonsproduktionen med medelhöga ensiffriga procenttal i år.

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Bättre än väntat. Autolivs justerade rörelseresultat blev 237 miljoner dollar i det gångna kvartalet. Analytikerna hade räknat med 206 miljoner dollar, enligt Infronts sammanställning. Justerad rörelsemarginal var 10,6 procent, väntat var 9,6 procent. Försäljningen uppgick till 2.242 miljoner dollar och här hade analytikerna hade räknat med 2.155 miljoner.

Upprepar prognoser för marginal och organisk tillväxt. Autoliv upprepar sina prognoser för organisk tillväxt och marginal 2021. Bedömningen är fortfarande att organisk försäljningstillväxt helåret 2021 blir cirka 20 procent. I första kvartalet var den organiska försäljningstillväxten 17,9 procent, klart bättre än väntade 11,6 procent. Autoliv tror även fortsatt att den justerade rörelsemarginalen för helåret hamnar på cirka 10 procent. Bolaget skruvar samtidigt ned prognosen för den totala försäljningstillväxten från 25 till 23 procent för 2021.

Halvledarbristen väntas ha begränsad påverkan i år. Autoliv påverkades indirekt under årets första kvartal av den halvledarbrist som råder, på grund av en begränsad global fordonsproduktion. Vd Mikael Bratt bedömer att bristen av komponenter inte kommer att bli alltför stor under året. ”Vi tror inte, på helårsbasis, att halvledarbristen kommer påverka bilproduktionen med mer än omkring 2-3 procent. Förväntningen är att det blir bättre under den andra delen av året”, uppger Autoliv-chefen till Nyhetsbyrån Direkt.

Dyrare råmaterial. Autoliv förväntar sig en ogynnsam kostnadsutveckling från stigande råmaterialpriser under hela 2021. Det gäller framför allt stål samt till viss del vissa kemikalier som ingår i bolagets textilier. För att tackla problematiken höjer bilsäkerhetsföretaget sina priser gentemot kund. ”Det finns ingen automatik i våra prishöjningsmodeller, utan det blir mer av en diskussion med våra kunder”, säger Mike Bratt.