AUTOLIV: HÖJER KVARTALSUTDELNINGEN TILL 0:66 USD/AKTIE 4 KV

2022-11-08 13:56:56

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bilsäkerhetsföretaget Autoliv höjer sin kvartalsutdelning till aktieägarna till 0:66 dollar per aktie för det fjärde kvartalet 2022. Det är en höjning med 3 procent jämfört med utdelningen på 0:64 dollar per aktie ett kvartal tidigare.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Det är vår ambition att konsekvent skapa konkurrenskraftigt aktieägarvärde genom vår strategi och verksamhet. Som tidigare kommunicerats möjliggör vår balansräkning och positiva kassaflödestrend ökad avkastning till aktieägarna. Tillsammans med vårt aktieåterköpsprogram så skapar våra kvartalsvisa utdelningar ett betydande värde för aktieägarna", säger Autolivs styrelseordförande Jan Carlson.

Höjningen är den andra på 3 procent sedan bolaget återupptog sin utdelning under andra kvartalet 2021.

Utdelningen betalas ut fredagen den 9 december 2022 till dem som är aktieägare på avstämningsdagen den 22 november.

Första dag för handel utan rätt till utdelningen är måndagen den 21 november.Direkt-SE