AUTOLIV: CHANS TILL MEDVIND EFTER TRE SVÅRA ÅR - AFV

2022-08-05 16:51:35

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Affärsvärlden har satt luppen över bilsäkerhetsföretaget Autoliv och drar slutsatsen att bolagets aktie ser lågt värderat ut och därför förtjänar en köprekommendation. Det finns en god chans att bolaget nu får litet medvind efter tre svåra år.

Tidningens huvudscenario är att Autoliv i år når en omsättning på knappt 90 miljarder kronor och därefter växer med 7 respektive 5 procent de kommande två åren.

Rörelsemarginalen spås förbättras från 6,5 procent i år till 10,5 procent 2024.

Tidningen ger även ett optimistiskt och ett pessimistiskt scenario där det första visar tillväxt på 10 procent under vardera 2023 och 2024. Marginalen i detta scenario når 12,0 procent 2024, vilket innebär att Autoliv når sitt uppsatta mål om 12-13 procents marginal.

Bolaget har indikerat att det krävs en världsmarknad på minst 85 miljoner nya producerade bilar för att detta ska bli möjligt, och ett haussescenario får faktiskt stöd av oberoende branschexperter (IHS) som räknar med en produktion på 94 miljoner bilar 2024.

Det skulle passera nivån från 2017 på 92 miljoner bilar, och vara en klar höjning från de senaste åren cirka 70 miljoner bilar per år.

Affärsvärldens pessimistiska scenario visar nolltillväxt nästa år och en blygsam 1-procentig tillväxt 2024. Det slår också mot marginalen som i detta scenario spås öka till blott 5,0 procent 2024.Direkt-SE