Rapport Omsorgsbolaget Attendo, som vinstvarnade den 18 juni, redovisar ett ebita-resultat på 121 miljoner kr för det andra kvartalet 2019. I samband med vinstvarningen förutspådde bolaget ett ebita-resultat på cirka 120 miljoner. Motsvarande period i fjol var ebita-resultatet 199 miljoner kr.

Justerat ebita, som enligt Attendo motsvarar ebita enligt tidigare redovisningsstandard, var 42 miljoner kr (128). Nettoomsättningen uppgick till 2.990 miljoner kr (2.743).

Rörelseresultatet blev 86 miljoner kr (163) och rörelsemarginalen var 2,9 procent (5,9).

Resultat efter skatt var -39 miljoner kr (52). Resultatet per aktie uppgick till -0,24 kr (0,13).

Rörelseresultatet på ebita-nivå för Attendo Finland minskade under andra kvartalet till 7 miljoner kr, att jämföra med 109 miljoner motsvarande period i fjol. Det framgår av Attendos delårsrapport.

”Huvudorsakerna är högre kostnader till följd av skärpta bemanningskrav och en fortsatt hög öppningstakt till följd av redan tecknade kontrakt”, skriver Attendos vd Martin Tivéus i rapporten.

Han tillägger att Attendo Finland under kvartalet har haft en ”mycket låg” nyförsäljning av tillgängliga platser, vilket enligt Martin Tivéus beror på svårigheter att rekrytera personal till nya enheter.

”Vi har också sett längre handläggningstider för tillstånd att öppna nya enheter samt, till viss del, en lägre efterfrågan på omsorgsplatser än väntat i vissa kommuner”, skriver vd:n.

Inbromsning i Finland

De åtgärder Attendo Finland vidtagit för att stärka kvaliteten och varumärket har under det andra kvartalet kostat nästan 70 miljoner kr.

Martin Tivéus skriver att Attendo Finland nu bromsar takten av nyetableringar till dess att bolaget ser tydliga tecken på högre försäljning och beläggning.

”Med tanke på redan tecknade kontrakt innebär det en tydlig inbromsning från 2020 och framåt”, konstaterar han i sitt vd-ord.