Åtta köpvärda aktier

Publicerad 2012-02-13 09:09

Aktietips Nyhetsbrevet Börsveckan har flera köprekommendationer i veckans nummer: Fagerhult, Phonera, B&B Tools, Bilia, Holmen, IAR, Formpipe och Höganäs. Tradedoubler och Danske Bank får rekommendationen avvakta och Connecta åker ut ur Börsveckans portfölj.

Fagerhult hade ett fantastiskt 2011 och lönsamheten har lyfts ett par snäpp. Det är uppenbart att förvärvet av LTS har bidragit till att lyfta hela koncernens lönsamhet. Allt som allt låg koncernens omsättning på drygt 3 miljarder kronor.

Den organiska tillväxten var 6,3 procent. Räknar man in förvärv landade denna siffra på 20 procent. Rörelsemarginalen fördubblades samtidigt till 10,5 procent.

Den potentiella uppsidan i aktien på 20-25 procent om inte konjunkturen brakar ihop fullständigt. Nackdelen med aktien är att likviditeten är ganska dålig på grund av Gustaf Douglas starka grepp om bolaget. Rekommendationen blir Köp.

Phonera är ganska billigt, stabilt och lämnar bra utdelning. Dessutom kan tillväxten öka ett snäpp framöver tack vare en satsning på datahallar. Bokslutet sänkte dock aktien då det synliggjorde oro för att den fasta virtuella telefonin. Det har nämligen kostat några miljoner extra i säljinsatser för att
upprätthålla kundbasen. Enligt Börsveckan känns det lite tidigt att kalla detta en trend. Med ett antagande att vinsten hamna runt 5 kronor per aktie i år, vilket bygger på oförändrade vinster men högre skatt än 2011, hamnar p/e på 10,5.
Sammantaget tycker Börsveckan att kursfallet i Phonera ser ut som en bra ingångspunkt i aktien.

B&B Tools kom med en blek rapport för sitt tredje kvartal, då rörelsevinsten föll med 7 procent. I år måste bolaget ta tag i sina skulder eftersom banklån på 900 miljoner kronor förfaller. Det är koncernens skuldsättning – med en nettoskuld på nästan 4 gånger ebitda – som pressat ned värderingen av aktien. Klarar B&B att fixa detta utan en nyemission finns mer potential i aktien.

Bilia kom med ett starkt bokslut där vinsterna inom servicedelen fortsätter att övertyga, samtidigt som efterfrågan på nya bilar föll tillbaka till mer ”normala” nivåer. Det var viktigt här att nybilsförsäljningen inte brakade ihop fullständigt under det sista kvartalet 2011, trots starka jämförelsesiffror.

Med höjd tagen för en rejäl avmattning på nybilsförsäljningssidan i år och en
generellt svagare lönsamhet ser värderingen av aktien fortsatt attraktiv ut efter förvärvet av norska Stenshagen. Börsveckan anser att aktien mycket väl kan nå riktkursen 150 kronor under det närmaste halvåret och under tiden kan man glädja sig åt en fenomenal direktavkastning, heter det.

Höganäs gynnas av flera trender som råder just nu inom framför allt fordonsbranschen. Den spridda geografiska exponeringen är också ett plus i nuvarande tider. Marknadens förväntningar på 2012 är trots detta väldigt lågt ställda, då försäljningen väntas växa marginellt med 2-3 procent jämfört med
2011 och då rörelsema mginalen bedöms falla ner från 15 till 14 procent. Ledningen skrev också i rapporten att utsikterna för 2012 är väldigt osäkra. Baserat på marknadens prognoser handlas Höganäs till p/e 11 för 2012.

Börsveckan bedömer att det kanske är lite väl defensivt att räkna med en sådan betydande marginalminskning i år. För det första har Höganäs genomfört en del prishöjningar som ännu inte gett positiv effekt på siffrorna och för det andra finns det en god chans att den asiatiska marknaden presterar bättre än ifjol och då framförallt i Kina. Dessutom får man en direktavkastning på 4,2 procent, vilket är fullt godkänt, enligt Börsveckan som rekommenderar Köp.

Problemen inom tryckpappersverksamheten och sågverksrörelsen har en tendens att dra uppmärksamheten från Holmens övriga delar som går riktigt bra. Det gäller inte minst förpackningsverksamheten. Vidare har Holmen stora skogstillgångar och en egen kraftrörelse, vilket innebär att bolaget har full kontroll över hela produktionskedjan. För långsiktiga placerare är det just bolagets dolda tillgångar som utgör den största lockelsen.

I år väntas Holmen tjäna cirka 13 kronor per aktie och för nästa år ligger de externa prognoserna på 15 kronor. Det räcker inte riktigt till för att försvara dagens aktiekurs runt 190 kronor men ser man till kassaflödet blir bilden mer gynnsam. Slutsatsen är att aktien är mindre intressant i det kortsiktiga
perspektivet, med tanke på den svaga skogskonjunkturen. Men för den som är långsiktig och uppskattar ett välkonsoliderat och substansrikt bolag med stabila utdelningar kan Holmen vara ett alternativ.

Tradedoubler växer inte riktigt så bra som man kanske kunde vänta sig nu när e-handeln nått nya höjder och det bådar illa. Det viktiga bruttoresultatet blev 2011 i stort sett samma som 2010 och det berodde dels på att marknaden växer just nu mer i norra Europa än i södra vilket missgynnar Tradedoubler som typiskt sett är mer lönsamma i länder som Spanien. Den andra faktorn som spelar in är att storkunderna tuffat till sig och pressat priserna.

Även om det känns som Tradedoubler har lite motvind så betyder det i och för sig inte att Tradedoubler nödvändigtvis är ointressant som aktie. P/e-talet ligger på 16 sett till fjolårets vinst och till 14 räknat på årets konsensusprognos på 2:40 kronor per aktie. Balansräkningen är riktigt stark och direktavkastningen blir 4,5 procent. Men Börsveckan landar ändå i en tveksam attityd till aktien och rekommendationen blir avvakta.

IAR Systems kom med ett starkt bokslut som fick aktien att stiga. Fortsätter bolaget växa som nu finns dock mycket uppsida kvar, enligt Börsveckan. IAR har som mål att över en konjunkturcykel ha en rörelsemarginal på 20 procent. Vad gäller värdering tycker inte Börsveckan att den är överdrivet hög även om IAR är ett litet företag. På en skaplig börs kan ett bolag som IAR vara värt 13-14 gånger vinsten vilket ger en potential uppåt 45 kronor om Börsveckans prognos håller.

Formpipe är också på väg att bredda sitt kundunderlag till att även omfatta Life Sciencesektorn där det finns ett stort behov av att systematisera stora datamängder. Denna satsning på Life Science har stor potential, men tynger initialt resultatet med ökade kostnader för marknadsföring. Även så bör
Formpipes resultat i år kunna öka med 25 procent till uppemot 1:50 per aktie, för att sedan fortsätta uppåt under 2013. Det gör aktien klart intressant på dagens kursnivå runt 16 kronor. Ett snabbväxande och lönsamt företag, som dessutom är helt obelånat och har en kassa på 13 miljoner som kan användas för förvärv, ska naturligtvis värderas högre än p/e 10,5, skriver Börsveckan.