Rapport Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg redovisar ett förvaltningsresultat på 268 miljoner kr i det andra kvartalet 2022. Väntat var 298 miljoner, enligt Infronts sammanställning av åtta analytikers estimat.

Hyresintäkterna uppgick till 619 miljoner kr. Det kan jämföras med förväntade 623 miljoner.

Driftsöverskottet blev 427 miljoner kr. Här hade analytikerna räknat med 418 miljoner kr.

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter uppgick till 2 742 miljoner kr i det gångna kvartalet och nettoresultatet till 3 003 miljoner kr, i det sistnämnda fallet var 241 miljoner kr förväntat.

Bolagets vd Annica Ånäs skriver i rapporten att det första halvåret präglades av en hög nettouthyrning på nära 100 miljoner kr och fortsatt framdrift i projektportföljen med projektvinster på 1,2 miljarder kr samt orealiserade värdeförändringar på ytterligare cirka 2,8 miljarder kr, varav 1,4 miljarder kr var hänförligt till lägre avkastningskrav och resterande till bättre kassaflöde.