ATRIUM LJUNGBERG: SÄLJER FASTIGHERER I KISTA VÄRDA 805 MLN KR

2021-06-17 15:13:26

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg har avtalat om försäljning av tomträtter i Kista.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 805 miljoner kronor före avdrag för uppskjuten skatt. Affären ger ett positivt resultat efter skatt om cirka 28 miljoner kronor i Atrium Ljungbergs koncern.

Resultatet kommer att redovisas i bokslutet för det andra kvartalet. Atrium Ljungberg frånträder Kista Front den 1 juli 2021.Direkt-SE