Atrium lyfter vinsten

Publicerad 2013-07-09 08:41

Rapport Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg nära tredubblar vinsten efter skatt i andra kvartalet.

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg redovisar ett resultat efter skatt på 423 miljoner kronor för det andra kvartalet 2013 (153). Resultatet per aktie uppgick till 3:25 kronor (1:17).

Nettoomsättningen uppgick till 594 miljoner kronor (512).

Orealiserade värdeförändringar på fastigheter påverkade resultatet positivt med 142 miljoner kronor (245).

Resultatet före värdeförändringar uppgick till 206 miljoner kronor (178).

Atrium Ljungberg upprepar resultatprognosen för helåret 2013. Helårsresultat före värdeförändringar och skatt väntas 2013 uppgå till 790 miljoner kronor. Resultatet efter skatt för helåret 2013 bedöms uppgå till 1.050 miljoner kronor, vilket motsvarar 8:07 kronor per aktie.

Det framgår av ett bolagets rapport för det andra kvartalet.