Rapport Atrium Ljungberg redovisar stora värdeförändringar under första kvartalet vilket tynger nettoresultatet. Bolaget har även beslutat att överge tidigare lämnad helårsprognos, dels på grund av coronapandemins effekter.

”I coronapandemins spår har vi framför allt påverkats av att besöksantalet gått ner på våra handelsplatser. Av våra hyresintäkter består cirka 30 procent av sällanköp samt restauranger och kaféer. Dessa verksamheter har tappat upp till 70 procent av sin omsättning. Dagligvaror och apotekhar tvärtom ökat sin omsättning”, skriver vd Annica Ånäs i rapporten.

Orealiserade värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till -1.486 miljoner kronor (148) under första kvartalet.

”Värdeförändringen förklaras främst av sänkta marknadsvärden för handelsfastigheter kopplat till ökad osäkerhet och risk för försämrade kassaflöden”, skriver Atrium.

Transaktionsmarknaden gick mycket starkt under årets två första månader men vände snabbt i början av mars. För handelsfastigheter bör ha skett en prisjustering givet den situation som råder för handelshyresgäster vilket, åtminstone på kort sikt, kommer att påverka Atriums driftnetto, heter det.

”Vi har även justerat upp avkastningskravet något. Totalt sett har vi därmed gjort en nedskrivning på värt fastighetsvärde om cirka 1,5 miljarder kronor, eller cirka tre procent av det totala värdet”, skriver Annica Ånäs.

Periodens resultatet under första kvartalet föll till -1.134 miljoner kronor, jämfört med +220 miljoner motsvarande period ifjol.

Tidigare prognos om ett resultat före värdeförändringar på 1,2 miljarder kronor 2020 dras alltså tillbaka.

”Även om en liten del, endast en procent, av våra hyresintäkter är relaterade till ett omsättningsutfall så kommer vi att påverkas av att hyresgäster inte har möjlighet att betala sina hyreskostnader. Vi ser också ett ökat antal rekonstruktioner och konkurser inom handelssegmentet”, skriver vd.

Regeringen har lagt ett förslag om hyresstöd till fastighetsbolag som ger drabbade hyresgäster lättnader under andra kvartalet.

”Skulle Atrium Ljungberg teoretiskt ge en hyreslättnad om 50 procent för samtliga sällanköp-, kafé- och restaurangverksamheter och erhålla ett statligt stöd för alla dessa lättnader, skulle det innebära en minskad intäkt om 45 miljoner kronor för andra kvartalet. Vi kommer att göra en individuell bedömning för varje hyresgäst om en hyreslättnad behövs”, skriver vd.

Insiders
Insiders som köpt eller sålt aktier efter rapporterna
Aktieportföljen
Så har det gått för portföljbolagen i veckan
Foto: AP/TT
Wall Street
Kraftigt fall i New York
Foto: Shutterstock
Fonder
Tlllväxtmarknader och teknikfonder lockar spararna i februari
Foto: Morgan Ekner/istockphoto
Aktiechatt
Fredag klockan 10: Aktiechatt med Marcus Hernhag
Börsen
Stängning lätt uppåt med banker i topp
Börsen
Fondchefen: Bubblan kommer att sprängas"Den instabila prisbubblan i alla tillgångsslag kommer att punkteras"
Foto: Vidar Ruud/NTB/TT
Aktie
"Orealistisk återöppningseufori bakom SAS-rekommendation"
Foto: Henrik Montgomery/TT
Aktie
Nordeas styrelse vill återköpa 500 miljoner aktierVill använda aktieåterköp för att dela ut överskottskapital
Rapport
"Hemester" lyfter Kabes resultatÅtergår till utdelning
Bank
Persson: Skadeståndsprocess hade inte varit gratis"Chansen till framgång oerhört låg"
Foto: Shutterstock
Analys
ABG: Stor potential för fortsatt tillväxtresa för Sinch"Men ytterligare en emission krävs före nästa förvärv"
Analys
DNB sätter köp på Castellum trots höjd risk inför ordförandevalet
Rapport
Elekta bättre, men lägre resultat än väntat
Foto: istockphoto
Analyser
Här är torsdagens färska köprekar
Sektor
Arnhult sålde 8 miljoner aktier i Klövern
Rapport
SAS redovisar miljardförlust
Placera
SEB: Åtta vinnare i rapportflodenMen här finns också två rapportförlorare
Aktie
Kraftig resultatökning Mekonomens nya mål
Aktie
Uppgifter: Ekobrottsmyndigheten lägger ned förundersökningen mot Serneke
Placera
DNB: Börsen har haft för bråttom"Bra återhämtning andra halvåret"
Börsen
Uppåt i Asien
Foto: Björn Larsson-Ask/SvD/TT
Boekonomi
Swedbank: Högre bostadspriser kan förstöra drömmen "Allt fler omfattas av amorteringskravet"
Analyser
Här är onsdagens köprekar
Aktie
Airbus och Rolls-Royce med på Norwegians räddningsplan