Atrium Ljungberg ökar vinsten

Publicerad 2012-04-19 08:51

Delårsrapport Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg redovisar ett resultat efter skatt på 213 miljoner kronor för det första kvartalet 2012 (131). Resultatet per aktie uppgick till 1:64 kronor (1:00).

Nettoomsättningen uppgick till 518 miljoner kronor (512).

Orealiserade värdeförändringar i fastigheter påverkade resultatet med 0 miljoner kronor (0,0), medan orealiserade värdeförändringar på finansiella instrument var 107 miljoner (0).

Resultatet före värdeförändringar uppgick till 178 miljoner kronor (174).