Rapport Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg redovisar ett förvaltningsresultat på 256 miljoner kr i det andra kvartalet 2020. Väntat var 264 miljoner, enligt Infronts sammanställning av sex analytikers estimat.

Hyresintäkterna uppgick till 579 miljoner kr. Det kan jämföras med förväntade 590 miljoner.

Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen uppgick till 376 miljoner kr. Väntat var 388 miljoner kr.

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter uppgick till 279 miljoner kr i det gångna kvartalet och nettoresultatet till 564 miljoner kr (väntat 277 miljoner).

Avstår från helårsprognos

Atrium Ljungberg avstår alltjämt från att lämna någon helårsprognos. I rapporten för det första kvartalet i april drogs prognosen om ett förvaltningsresultat 2020 på 1.200 miljoner kr tillbaka och ingen ny prognos lämnas i fredagens halvårsrapport.

”Hur pandemins utveckling ser ut efter sommaren och vilka konsekvenser den kan få är svårbedömda men Atrium Ljungberg står finansiellt stark”, skriver vd Annica Ånäs i rapporten.

Förvaltningsresultatet det första halvåret uppgick till 566 miljoner kr, jämfört med 626 miljoner motsvarande period i fjol.

Avtal om hyresrabatter

Enligt vd:n innebar coronapandemin att antalet besökare på bolagets handelsplatser minskade med närmare 30 procent i mars. Från april har besöken gradvis återhämtat sig och vid halvårsskiftet hade besöksutvecklingen återhämtat sig till 95 procent i jämförelse med föregående år, där delar av tappet beror på handelsplatsernas minskade öppettider.

På grund av pandemin har Atrium Ljungberg skrivit cirka 400 överenskommelser om tillfällig hyresrabatt. Resultateffekten av dessa tillfälliga rabatter uppgår netto till 38 miljoner kr, efter hyresgästernas stöd från staten.

”I skrivande stund har cirka 90 procent av hyresgästerna på våra handelsplatser rapporterat sin omsättning för juni och så här långt visar preliminära siffror att omsättningen är på samma nivå som i juni föregående år”, skriver Annica Ånäs.