Atrium Ljungberg minskar vinsten

Publicerad 2012-07-10 08:56

Delårsrapport Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg redovisar ett resultat efter skatt på 153 miljoner kronor för det andra kvartalet 2012 (274). Resultatet per aktie uppgick till 1:17 kronor (2:11).

Nettoomsättningen uppgick till 512 miljoner kronor (497).

Orealiserade värdeförändringar påverkade resultatet positivt med 245 miljoner kronor (199). Orealiserade värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till -85,3 miljoner kronor (0).

Resultatet före värdeförändringar uppgick till 178 miljoner kronor (171).

Resultat efter skatt uppgick till 153 miljoner kronor och påverkades av en avsättning för en skattetvist om 105 miljoner kronor.

För det första halvåret blev resultatet efter skatt 366 miljoner kronor (405) med en nettoomsättning på 1.030 miljoner (1.009).

Bolaget spår att resultat före värdeförändringar och skatt blir 670 miljoner kronor.