Atrium Ljungberg höjer vinstprognosen

Publicerad 2017-10-18 08:46

Rapport Atrium Ljungberg redovisar ett förvaltningsresultat som var högre än väntat. Fastighetsbolaget skriver dessutom upp vinstprognosen för helåret.

Atrium Ljungberg redovisar ett förvaltningsresultat på 320 miljoner kronor för det tredje kvartalet. Väntat var 305 miljoner, enligt SME Direkt.

Hyresintäkterna uppgick till 595 miljoner kronor. Det kan jämföras med förväntade 588 miljoner.

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter uppgick till 332 miljoner kronor i det gångna kvartalet och nettoresultatet summerade till 524 miljoner kronor. Väntat var 460 respektive 652 miljoner kronor.

Höjer prognosen

Atrium Ljungberg höjer sin vinstprognos för 2017. Resultatet före värdeförändringar bedöms nu hamna på 1.150 miljoner kronor, vilket innebär en höjning med 15 miljoner kronor från tidigare prognos som var 1.135 miljoner kronor.

Prognosen inkluderar effekter av de förvärv som bolaget har gjort under årets första nio månader.

Prognosen för resultatet efter skatt uppgår till 2.322 miljoner kronor, motsvararande 17:43 kronor per aktie. Denna prognos inkluderar värdeförändringar per den 30 september.

”Framtida värdeförändringar och eventuella framtida fastighetsförvärv och försäljningar har inte beaktats i prognosen”, heter det.