Atrium Ljungberg AB: Delårsrapport januari - mars 2022

2022-04-13 07:30:00
  • Hyresintäkterna uppgick till 600 mkr (572), varav ökningen i jämförbart bestånd var 2,6 % (-1,8).
 
  • Driftöverskottet uppgick till 391 mkr (377), varav jämförbart bestånd ökade med 1,5 % (-3,7).
 
  • Projekt- och entreprenadomsättning uppgick till 56 mkr (127) och bruttoresultatet till -6 mkr (29).
 
  • Resultat före värdeförändringar uppgick till 281 mkr (311) motsvarande 2,23 kr/aktie (2,44).
 
  • Orealiserade värdeförändringar fastigheter uppgick till 1 309 mkr (167) varav projektvinster uppgick till 602 mkr (0).
 
  • Periodens resultat uppgick till 1 870 mkr (552), motsvarar 14,81 kr/aktie (4,34).
 
  • Nettouthyrningen för perioden uppgick till 44 mkr (-10) varav bolaget själv sagt upp -10 mkr (-1) inför kommande projekt.
 
  • Investering i egna fastigheter uppgick till 463 mkr (485).
 
  • Substansvärde kr/aktie uppgick till 252,17, motsvarande en ökning om 4,7 % justerat för lämnad utdelning, jämfört med ingången av året.

 

Nacka, 2022-04-13
Atrium Ljungberg AB (publ)

Denna information är sådan information som Atrium Ljungberg AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 april 2022 kl. 07.30 CET.

Cision