Atrium Ljungberg AB bekräftar diskussioner om försäljning av fastigheten Skotten 6 i Stockholm city

2022-12-02 18:30:00

Ytterligare information kommer att lämnas om och när det bedöms lämpligt.

Nacka, 2022-12-02
Atrium Ljungberg AB (publ)

Denna information är sådan information som Atrium Ljungberg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 december 2022 kl. 18.30 CET.

Cision