Atrium Ljungberg AB: Atrium Ljungbergs årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2021 är publicerad

2022-03-02 07:30:00

Under vecka 11 kommer den tryckta versionen att distribueras till de aktieägare som har önskat en sådan. Den kan även beställas genom att kontakta Atrium Ljungberg på tel. 08- 615 89 00 eller info@al.se.
En engelsk version kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen den 21 mars.
Nacka, 2022-03-02
Atrium Ljungberg AB (publ)

Denna information är sådan information som Atrium Ljungberg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2022 kl. 07.30 CET.

Cision