ATRIUM LJUNGBERG: 2022 BRA ÅR MED MÅNGA AFFÄRER ENLIGT VD (NY)

2023-02-02 08:55:28

(Tillägg: från sjunde stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Trots en orolig omvärld var 2022 på många sätt ett bra år för Atrium Ljungberg där många affärer gjorts.

Det skriver Atrium Ljungbergs vd Annica Ånäs i bokslutsrapporten.

Under rubriken 2023 pekar hon på att det inte kan uteslutas att bolaget i en lågkonjunktur får mer uppsägningar än vad som tecknas nytt.

"Men till följd av långa uppsägningstider får det högst troligt inte påverkan på 2023 års leverans. Risk för konkurser finns alltid, men med en väldiversifierad kundbas är den begränsad. Vi vet att indexutfallet för 2023 om nästan 11 procent betyder högre hyresintäkter, för oss cirka 165 miljoner kronor", skriver vd.

Hon pekar på att bolaget har god kostnadskontroll och har lagt en plan för att parera dels en fortsatt volatil elmarknad, dels ett generellt sett högt kostnadstryck.

"Marknadsräntorna kommer fortsatt öka, men utifrån vald räntebindning kommer påverkan på oss under nästa år bli begränsad", skriver vd.

Hon uppger vidare att kontorsmarknaden har fortsatt visa stabilitet trots ett turbulent år i makroekonomiska termer. Det finns en bestående hög efterfrågan på kontor, särskilt i centrala lägen, kopplat till att allt fler återgått till kontorsarbete under året 2022.

"Samtidigt gör den stundande lågkonjunkturen att vi ser en försiktighet hos potentiella kunder. Det i sin tur gör att efterfrågan på flexibla lösningar såsom co-working och kortare hyresavtal ökar", kommenterar vd.

På bostadsmarknaden har bostadsrättspriserna utifrån ett nationellt perspektiv fallit 14 procent sedan toppnoteringen och antalet sålda bostäder rasade under 2022.

"För nyproducerade bostäder är fallet kraftigare än för successionsbostäder och ligger nu på den lägsta nivån sedan början av 2014. Denna marknadsutveckling känner även vi av i våra två pågående bostadsrättsprojekt", skriver vd.

I dagsläget har Atrium Ljungberg inga planer på att sänka priserna på de cirka 100 lägenheter det nu har till salu.

"Platsens attraktivitet gör att det fortsatt finns intresse och vår bedömning är att det kommer att öka ju närmare inflyttning vi kommer", uppger vd.

Inom området detaljhandel har Atrium Ljungberg sett en bra utveckling på sina handelsplatser med en julhandel som gick bättre än året innan. Totalt blev 2022 ett rekordår för flera av bolagets handelsplatser.

Inom projektportföljen kvarstår målsättningen att investera i lönsamma projekt och att därigenom skapa aktieägarvärde, skriver vd. Givet det nya marknadsläget kan dock en viss tidsförskjutning ske och med sysselsättningen i Stockholm och bostadsrättspriserna som de viktigaste mätetalen, enligt Annica Ånäs.

"Vi fortsätter att arbeta aktivt med vår långsiktiga projektportfölj, parallellt med ett stort fokus på att i närtid fylla vakanser och att arbeta med befintliga kunder", skriver hon i bokslutsrapporten.Direkt-SE