ATRIUM LJUNGBERG: 2022 BRA ÅR MED MÅNGA AFFÄRER ENLIGT VD

2023-02-02 08:15:32

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Trots en orolig omvärld var 2022 på många sätt ett bra år för Atrium Ljungberg där många affärer gjorts.

Det skriver Atrium Ljungbergs vd Annica Ånäs i bokslutsrapporten.

Under rubriken 2023 pekar hon på att det inte kan uteslutas att bolaget i en lågkonjunktur får mer uppsägningar än vad som tecknas nytt.

"Men till följd av långa uppsägningstider får det högst troligt inte påverkan på 2023 års leverans. Risk för konkurser finns alltid, men med en väldiversifierad kundbas är den begränsad. Vi vet att indexutfallet för 2023 om nästan 11 procent betyder högre hyresintäkter, för oss cirka 165 miljoner kronor", skriver vd.

Hon pekar på att bolaget har god kostnadskontroll och har lagt en plan för att parera dels en fortsatt volatil elmarknad, dels ett generellt sett högt kostnadstryck.

"Marknadsräntorna kommer fortsatt öka, men utifrån vald räntebindning kommer påverkan på oss under nästa år bli begränsad", skriver vd.Direkt-SE