Rapport Verkstadsbolaget Atlas Copco redovisar ett justerat rörelseresultat om 8.029 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022. Analytikerna hade i genomsnitt förväntat sig 8.495 miljoner kronor, enligt en sammanställning som Infront gjort av 18 analytikers prognoser inför rapporten.

Försäljningen uppgick till 40.054 miljoner kronor. Här låg analytikersnittet på 38.444 miljoner kronor.

Koncernens orderingång på 36.148 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2022 var 4,5 procent lägre än analytikernas snittestimat på 37.864 miljoner kronor, enligt en sammanställning gjord av Infront.

Utdelningen för helåret föreslås bli 2:30 kronor per aktie, att jämföra med snittet på 2:26 kronor.

Atlas Copco förväntar sig att kundernas aktivitetsnivå på kort sikt kommer att kvarstå på den nuvarande nivån.

Prognosen i närmast föregående kvartalsrapport var att kundernas affärsaktivitet på kort sikt skulle försvagas något jämfört med den höga nivån i det tredje kvartalet.

Lägre orderingång för vakuumutrustning

Atlas Copcos efterfrågan från kunder var blandad under kvartalet och ordervolymerna minskade, framför allt på grund av lägre orderingång för vakuumutrustning.

Det skriver vd Mats Rahmström i bokslutsrapportens vd-ord.

Ordervolymen för industriella kompressorer var i stort sett oförändrad, medan order för portabla kompressorer minskade.

Det som stack ut i kvartalet var orderingången för vakuumutrustning som minskade betydligt, ”drivet av lägre efterfrågan från halvledarindustrin”, uppger Atlas Copco-chefen.

Ordervolymerna för industriella monterings- och visionslösningar, samt för gas- och processkompressorer, ökade å andra sidan.

”Serviceverksamheten inom samtliga affärsområden hade en solid ordertillväxt”, heter det vidare.

Orderingången minskade organiskt med 7 procent i kvartalet, vilket kan jämföras med analytikernas förväntan om en nedgång på 2,4 procent, enligt Infronts sammanställning.

På kort sikt förväntar sig Atlas Copco att kundernas aktivitetsnivå kommer att kvarstå på den nuvarande nivån.

Atlas Copcos aktie faller drygt 3 procent efter rapporten.