Atlas Copcos kommunikationsdirektör Gisela Lindstrand lämnar koncernen

2021-09-10 08:30:00

Personaldirektör Cecilia Sandberg har utsetts till tillförordnad kommunikationsdirektör.

Gisela Lindstrand anställdes i koncernen 2018 som kommunikationsdirektör och har varit medlem av koncernledningen.

Rekryteringen av hennes ersättare kommer att inledas omedelbart.

Cision