Atlas Copco: Stark orderingång och rekordhöga intäkter

2022-07-19 12:02:00

"För att möta de fortsatta utmaningarna kopplat till störningar i leveranskedjor har hela organisationen arbetat hårt med att öka kapaciteten och mildra avbrott," säger Mats Rahmström. "Vi är glada över att se att kunderna fortsätter att välja våra produkter och servicelösningar."

Efterfrågan på Atlas Copcos produkter och service var fortsatt hög och ordervolymerna ökade markant i samtliga affärsområden jämfört med föregående år. Tvåsiffrig ordertillväxt uppnåddes i alla regioner.

Orderingången under det andra kvartalet växte till 41 010 MSEK (32 529), en organisk ökning om 13%. Intäkterna ökade organiskt med 8% till 33 111 MSEK (27 534), en ny rekordnivå. Rörelseresultatet var 7 279 MSEK (5 924), vilket motsvarar en marginal på 22.0% (21.5). Justerat för jämförelsestörande poster var rörelseresultatet 7 042 MSEK (6 026), vilket motsvarar en marginal om 21.3% (21.9). Avkastningen på sysselsatt kapital var 28% (26).

Framåt, på kort sikt, förväntar sig Atlas Copco att kundernas aktivitetsnivå kommer att vara lägre än i det andra kvartalet.

"Under det här kvartalet har vi offentliggjort nya investeringar i Belgien och Sydkorea, liksom flera nya förvärv," säger Mats Rahmström. "Vår starka lokala närvaro vad gäller anställda och forskning och utveckling, kombinerat med lokal tillverkning, är en fördel och vi fortsätter att investera i vår konkurrenskraft."

Cision