ATLAS COPCO: SPÅR KUNDAKTIVITET KVARSTÅR PÅ NUVARANDE NIVÅ

2023-01-26 12:04:37

STOCKHOLM (Direkt) Verkstadsföretaget Atlas Copco förväntar sig att kundernas aktivitetsnivå på kort sikt kommer att kvarstå på den nuvarande nivån.

Det uppger bolaget i kvartalsrapporten.

Prognosen i närmast föregående kvartalsrapport var att kundernas affärsaktivitet på kort sikt skulle försvagas något jämfört med den höga nivån i det tredje kvartalet.

Koncernens orderingång på 36.148 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2022 var 4,5 procent lägre än analytikernas snittestimat på 37.864 miljoner kronor, enligt en sammanställning gjord av Infront.Direkt-SE