Atlas Copco slutför förvärvet av tysk tillverkare av mobil industriell vakuum- och blåsutrustning

2023-02-02 08:30:00

CVS Engineering GmbH har sitt säte i Rheinfelden i Tyskland och har 76 anställda. Under 2021 hade företaget en omsättning på cirka 200 MSEK (omkring MEUR 20*).
Köpeskillingen offentliggörs inte.

CVS Engineering GmbH blir en del av divisionen för industrivakuum inom affärsområdet Vakuumteknik.

*Baserat på den genomsnittliga valutakursen 2021.

Cision