Kvartalsrapport Verkstadsjätten Atlas Copco gjorde en vinst på drygt sex miljarder kr under det andra kvartalet. Det var något sämre än väntat.

Verkstadsbolaget Atlas Copco redovisar ett justerat rörelseresultat om 6.026 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021.

I genomsnitt hade analytikerna förväntat sig 6.052 miljoner kronor, enligt en sammanställning som Infront gjort av 18 analytikerprognoser inför rapporten.

Försäljningen uppgick till 27.534 miljoner kronor. Här låg analytikersnittet på 27.651 miljoner kronor.

Orderingången var 32.529 miljoner kronor, jämfört med väntade 29.200 miljoner kronor.

Verkstadsföretaget Atlas Copco förväntar sig att kundernas affärsaktivitet på kort sikt kommer att kvarstå på den höga nuvarande nivån.

Det framgår av kvartalsrapporten.

Prognosen i början av det gångna kvartalet var att efterfrågan på gruppens produkter och service väntades ”ligga kvar på nuvarande höga nivå”.

Koncernens orderingång på 32.529 miljoner kronor i andra kvartalet 2021 var högre än analytikernas snittestimat på 29.200 miljoner kronor enligt en sammanställning gjord av Infront.

Orderingången ökade organiskt med 54 procent, vilket kan jämföras med analytikerprognossnittet på +36 procent.

Även i förra kvartalsrapporten, i april, överraskade den organiska orderingången.

Enligt Atlas Copco var kundernas aktivitetsnivå i det gångna kvartalet fortsatt hög, och efterfrågan på Atlas Copcos produkter och service förbättrades betydligt jämfört med året innan som i hög grad var påverkat av covid-19-pandemin.

”Orderingången ökade markant jämfört med föregående år men växte även jämfört med föregående kvartal och nådde en ny rekordnivå”, skriver verkstadsbolaget.

Stark ordertillväxt uppnådes för alla affärsområden i alla regioner och för alla typer av utrustning och service, framhåller Atlas Copco.

”Sekventiellt drevs ordertillväxten främst av ökade ordervolymer för industrikompressorer, vakuumutrustning för industri och vetenskapliga applikationer och serviceverksamheten, medan utrustning för halvledarindustrin förblev i stort sett oförändrad på en hög nivå”, uppges det i rapporten.