Rapport (Uppdaterad) Verkstadsbolaget Atlas Copco redovisar ett justerat rörelseresultat om 5.622 miljoner kr för det andra kvartalet 2019. Ett genomsnitt av 20 analytikerprognoser, som Infront Data sammanställt inför rapporten, var 5.613 miljoner kr.

Försäljningen uppgick till 25.580 miljoner kronor. Här låg analytikersnittet på 25.696 miljoner kr.

Orderingången var 26.565 miljoner kr, jämfört med snittestimatet på 26.168 miljoner kr.

Rapporterat rörelseresultat blev 5.379 miljoner kr, mot väntat 5.610 miljoner kr. Utfallet inkluderar engångsposter på totalt -243 miljoner kr som omfattar omstruktureringskostnader på 30 miljoner kr i affärsområdet Industriteknik samt en förändring i avsättning för aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram om -213 miljoner kr (-55). I snittestimatet ingick engångsposter på -2,5 miljoner kr.

Försäljningen uppgick till 25.580 miljoner kr. Här låg analytikersnittet på 25.696 miljoner kr.

Orderingången var 26.565 miljoner kr, jämfört med snittestimatet på 26.168 miljoner kr.

Lägre efterfrågan från fordonsindustrin

Ordervolymen för Atlas Copcos kompressorer ökade under det andra kvartalet samtidigt som ordervolymerna för vakuumutrustning minskade, enligt rapporten.

Verksamheten för industriella monteringsverktyg och monteringslösningar såg en något lägre efterfrågan på utrustning från fordonsindustrin, enligt bolagets kvartalsbeskrivning.

”För energiutrustning, såsom generatorer och pumpar, ökade ordervolymerna kraftigt”, heter det vidare.

Totalt sett uppgick orderingången till 26.565 miljoner kr, en organisk ökning om 2 procent och samtidigt 2 procent högre än vad analytiker i Infront Datas sammanställning väntat sig.

”Efterfrågan för våra produkter var hög och serviceverksamheten fortsatte att växa inom samtliga affärsområden”, säger Atlas Copcos vd Mats Rahmström.

Positivt affärsområde

Atlas Copcos vd Mats Rahmström är positivt överraskad över utvecklingen i affärsområdet Industriteknik med tanke på vad man har sett för utveckling i fordonsbranschen generellt på senare tid.

Det sade han vid presentationen kring delårsrapporten för det andra kvartalet.

”Med tanke på vad vi sett i branschen de senaste sex månaderna så håller Industriteknik uppe mycket bra”, sade Atlas Copco-chefen.

Vid en genomgång av kvartalsutvecklingen geografiskt uppgav Mats Rahmström att han är mycket nöjd med tillväxten i Nord- och Sydamerika. I Europa är det fortfarande positivt i de flesta affärsenheter, men utvecklingen börjar nu bli alltmer sidledes. I Asien syns en viss nedgång. Asien är mer påverkade av handelsdiskussionerna med USA, och det gäller särskilt Kina, sade Mats Rahmström.

Nöjd med orderingången

Angående koncernens orderingång uppgav Atlas Copco-chefen sig vara nöjd. När det gäller efterfrågan på utrustning noterade han dock att det finns skillnader när det gäller mer långsiktiga investeringar respektive mer kortsiktig efterfrågan. När det gäller mer framtidsinriktade investeringar har orderingången fortsatt, exempelvis rörande teknologiinvesteringar inom halvledarsektorn, elektrifieringen inom fordonssektorn och andra stora capex-investeringar.

När det gäller mindre, mer kortsiktiga operationella utgifter syns emellertid osäkerheter. Ibland senarelägger kunder order och det tar längre tid innan avslut nås.

”Det såg vi i första kvartalet och även i andra kvartalet”, sade Mats Rahmström.

Angående lönsamheten anser han att det gångna kvartalet var starkt och solitt med tanke på bland annat de rådande handelsdiskussionerna och osäkerheter kring brexit och sanktioner runt om i världen.

”Något lägre efterfrågan”

Efter ett mycket solitt andra kvartal försöker Atlas Copco guida kring aktivitetsnivån i bolagets segment och bolaget landade i att guida för ”något lägre” efterfrågan.

”Det är baserat på vår nuvarande syn”, betonade Mats Rahmström med hänvisning till vad bolaget ser kring kundernas operationella utgifter och att det tar viss tid för kunder att komma till avslut.

”De flesta av våra kunder är internationella så de ser inte osäkerheten som något positivt. Det är det vi har baserat guidningen på. Det tar lite mer tid för kunder att lägga beställningar”, sade Atlas Copco-chefen.

 

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront Data. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.