Rapport Verkstadsbolaget Atlas Copco slog analytikernas förväntningar både när det gäller resultat och orderingång. 

Atlas Copco redovisar ett justerat rörelseresultat om 5.402 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020.

Enligt ett genomsnitt av 21 analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, förväntades 5.259 miljoner kronor.

Försäljningen uppgick till 25.738 miljoner kronor. Här låg analytikersnittet på 25.776 miljoner kronor.

Orderingången var 25.868 miljoner kronor, jämfört med snittestimatet på 24.649 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår en utdelning på 7:30 kronor per aktie för helåret 2020. Analytikerna hade räknat med ett utdelningsförslag på 7:07 kronor per aktie.

Spår efterfrågan på samma nivå

Atlas Copco förväntar sig att den kortsiktiga efterfrågan på gruppens produkter och service kommer att ligga kvar på nuvarande nivå.

Det framgår av kvartalsrapporten.

”Trots att den globala ekonomiska utvecklingen fortsatt är osäker, förväntar sig Atlas Copco att efterfrågan på gruppens produkter och service kvarstår på nuvarande nivå”, skriver bolaget.

Prognosen inför det nyss gångna kvartalet var att kundefterfrågan på kort sikt skulle kvarstå på dåvarande nivå.

Koncernens orderingång på 25.868 miljoner kronor i fjärde kvartalet var klart högre analytikernas snittestimat på 24.649 miljoner kronor enligt en sammanställning gjord av Infront.

Orderingången ökade organiskt med 7 procent, vilket kan jämföras med analytikerprognossnittet på +0,5 procent.