ATLAS COPCO: ORDERINGÅNG VAKUUMUTRUSTNING MINSKADE BETYDLIGT

2023-01-26 12:10:55

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Atlas Copcos efterfrågan från kunder var blandad under kvartalet och ordervolymerna minskade, framför allt på grund av lägre orderingång för vakuumutrustning.

Det skriver vd Mats Rahmström i bokslutsrapportens vd-ord.

Ordervolymen för industriella kompressorer var i stort sett oförändrad, medan order för portabla kompressorer minskade.

Det som stack ut i kvartalet var orderingången för vakuumutrustning som minskade betydligt, "drivet av lägre efterfrågan från halvledarindustrin", uppger Atlas Copco-chefen.

Ordervolymerna för industriella monterings- och visionslösningar, samt för gas- och processkompressorer, ökade å andra sidan.

"Serviceverksamheten inom samtliga affärsområden hade en solid ordertillväxt", heter det vidare.

Orderingången minskade organiskt med 7 procent i kvartalet, vilket kan jämföras med analytikernas förväntan om en nedgång på 2,4 procent, enligt Infronts sammanställning.

På kort sikt förväntar sig Atlas Copco att kundernas aktivitetsnivå kommer att kvarstå på den nuvarande nivån.Direkt-SE