Rapport Verkstadsbolaget Atlas Copco redovisar ett justerat rörelseresultat om 6.109 miljoner kr för det tredje kvartalet 2021. Analytikerna hade i genomsnitt förväntat sig 6.541 miljoner kr, enligt en sammanställning som Infront gjort av 18 analytikers prognoser inför rapporten.

Försäljningen uppgick till 27.824 miljoner kr. Här låg analytikersnittet på 29.578 miljoner kr.

Atlas Copco förväntar sig att kundernas affärsaktivitet kommer att vara fortsatt hög, men försvagas jämfört med den ”mycket höga” nivån i det tredje kvartalet. Det framgår av kvartalsrapporten.

Hög orderingång

Koncernens orderingång på 33.023 miljoner kr i tredje kvartalet 2021 var högre än analytikernas snittestimat på 31.095 miljoner kr enligt en sammanställning gjord av Infront.

Orderingången ökade organiskt med 36 procent, vilket kan jämföras med analytikerprognossnittet på +28,4 procent.

”Överlag var den höga efterfrågan på våra produkter och lösningar fortsatt hög, och orderingången ökade markant jämfört med föregående år”, kommenterar vd Mats Rahmström.

”Vi har sett en solid tillväxt i samtliga affärsområden och i alla regioner jämfört med det tredje kvartalet föregående år. Jämfört med det starka andra kvartalet i år var den övergripande efterfrågan i stort sett oförändrad”, fortsätter Atlas-chefen.

”Fortsatt sekventiell ordertillväxt”

Jämfört med föregående kvartal motverkades den starka ordertillväxten för utrustning till halvledarindustrin enligt bolaget av en minskad orderingång för industri- och portabla kompressorer, industriverktyg och monteringslösningar samt industriell vakuumutrustning. Ordervolymerna för serviceverksamheten var oförändrade jämfört med föregående kvartal.

”Vi har sett en fortsatt sekventiell ordertillväxt i vissa kundsegment, men överlag ökade inte ordervolymerna för koncernen jämfört med förra kvartalet”, säger Mats Rahmström.