ATLAS COPCO: LÄGRE ORDERINGÅNG INDUSTRIKOMPRESSORER JMF 2 KV

2021-10-21 12:34:56

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) En stark orderökning för utrustning till halvledarindustrin inom Atlas Copcos affärsområde Vakuumteknik motverkades av sekventiellt minskad orderingång för industri- och portabla kompressorer, industriverktyg och monteringslösningar samt industriell vakuumutrustning.

Det konstaterar bolaget i sin delårsrapport för tredje kvartalet.

Efterfrågan för halvledarindustrin och industrin för platta bildskärmar ökade enligt bolaget signifikant och orderingången nådde en ny rekordnivå. Tillväxten drevs enligt Atlas Copco primärt av kunders investeringar i ny kapacitet.

Orderingången för utrustning till industri och vetenskapliga applikationer minskade jämfört med närmast föregående kvartal, primärt på grund av lägre efterfrågan i Nordamerika och Asien.

För vakuumservice nåddes "solid" ordertillväxt i de flesta regioner, enligt bolaget.

Marginalerna för Vakuumteknik hjälptes enligt Atlas Copco av högre volymer och valuta, men påverkades negativt av ökade kostnader relaterade till begränsningar i leverantörskedjan.

Orderingången inom industrikompressorer nådde sekventiellt inte föregående kvartals nivå, främst beroende på lägre efterfrågan i Europa och Asien.

För gas- och processkompressorer nåddes "solid" ordertillväxt i alla regioner förutom i Europa, där ordervolymerna minskade.

Orderingången inom kompressorservice var sekventiellt i stort sett oförändrad.

Marginalen inom Kompressorteknik påverkades enligt bolaget negativt av förvärv, medan valuta inte hade någon inverkan.Direkt-SE