Rapport Verkstadsbolaget Atlas Copco redovisar ett justerat rörelseresultat om 5.021 miljoner kr för det tredje kvartalet 2020. Ett genomsnitt av 23 analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var 4.760 miljoner kr. Atlas Copco föreslår också att utdelningen återtas till ursprungliga 7,00 kr per aktie.

Försäljningen uppgick till 24.849 miljoner kr. Här låg analytikersnittet på 24.032 miljoner kr. Orderingången var 24.246 miljoner kr, jämfört med snittestimatet på 24.152 miljoner kr.

Atlas Copco förväntar sig att den kortsiktiga efterfrågan på gruppens produkter och service kommer att kvarstå på nuvarande nivå, ”trots att den globala ekonomiska utvecklingen fortsatt är osäker”. Det framgår av  kvartalsrapporten.

”Bättre efterfrågan”

Prognosen inför det nyss gångna kvartalet var att kundefterfrågan på kort sikt skulle förbättras något.

Koncernens orderingång på 24.246 miljoner kr i kvartalet var i linje med analytikernas snittestimat på 24.152 miljoner kr enligt en sammanställning gjord av Infront.

Orderingången sjönk organiskt med 6 procent i tredje kvartalet, vilket kan jämföras med ett analytikerprognossnitt på -7,5 procent.

Återtar utdelningen

Atlas Copco har nu beslutat om en andra utdelning för verksamhetsåret 2019 om 3,50 kr per aktie som ska betalas ut under det fjärde kvartalet 2020. Det framgår också av delårsrapporten.

I våras beslutade bolaget att skjuta upp sitt ställningstagande om en andra utdelning och gick i stället vidare med ett utdelningsförslag på 3,50 kr för utbetalning i april, vilket var hälften av den ursprungligen föreslagna utdelningen.

Med det nu aktuella beslutet är alltså Atlas Copco tillbaka där man var i bokslutet, det vill säga en total utdelning för 2019 på 7,00 kr per aktie.

Atlas Copco såg i det tredje kvartalet en sekventiell förbättring från det andra kvartalet, men nivåerna var lägre än under motsvarande period i fjol.

Det uppger vd Mats Rahmström i delårsrapporten för det tredje kvartalet.

Ökad efterfrågan i alla affärsområden

”Vi ser våra resultat som ett bevis på att vi har en hållbar struktur, över tid och under turbulens,” säger Atlas Copco-chefen.

Samtliga affärsområden hade en ökad efterfrågan jämfört med det andra kvartalet, även om effekterna från den pågående covid-19-pandemin fortsatt påverkade affärsklimatet, konstaterar han.

”Vi har justerat vår kapacitet och våra kostnader där det funnits behov och vi har lyckats hålla vår lönsamhet på en hälsosam nivå trots effekterna av covid-19-pandemin. Om vi blickar framåt har vi den finansiella stabiliteten att säkra vår långsiktiga konkurrenskraft genom förvärv, genom att investera i digitala lösningar och genom att bredda vårt kunderbjudande genom innovation”, säger Mats Rahmström.

Jämfört med föregående år höll serviceverksamheten upp väl i kvartalet och orderingången ökade, medan efterfrågan på utrustning var blandad.

Efterfrågan kvar på nuvarande nivå

”Ordervolymerna för små- och medelstora kompressorer samt vakuumutrustning för industriapplikationer ökade, medan order för de flesta andra utrustningstyper inte nådde föregående års nivå. Överlag, och jämfört med föregående år, ökade orderingången i Europa och Sydamerika men minskade i alla andra regioner”, skriver Atlas Copco.

I delårsrapporten guidade Atlas Copco för att efterfrågan på gruppens produkter och service på kort sikt kvarstår på nuvarande nivå, trots att den globala ekonomiska utvecklingen enligt verkstadsbolaget fortsatt är osäker.