Aktie Atlas Copco lägger bud på det tyska noterade bolaget Isra Vision på 50 euro per aktie, motsvarande en premie om 29 procent jämfört med den volymviktade snittkursen under de senaste tre månaderna. Det framgår av ett pressmeddelande.

Isra Vision är en aktör inom kvalitetsinspektion av ytor och 3D-visionsystem för industriell automation. Under verksamhetsåret 2018/19 hade bolaget intäkter på omkring 1.619 miljoner kronor (154 miljoner euro) och ett rörelseresultat på omkring 357 miljoner kronor (34 miljoner euro), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 22 procent. Isra Visions intäkter har vuxit med en genomsnittlig årlig tillväxt på 9 procent de senaste tio åren.

Uppköpserbjudandet motsvarar ett företagsvärde om 11.651 miljoner kronor, eller 1.094 miljoner euro, inklusive 0,7 miljoner euro i nettoskuld. Uppköpserbjudandet rekommenderas enhälligt av både företagsledningen och styrelsen i Isra.

Atlas Copco har redan säkerställt 34,9 procent av aktierna genom bindande åtaganden. I tillägg har Atlas Copco tecknat ett aktieöverlåtelseavtal för 6,1 procent av aktierna med Kabouter Management.

Isra Vision kommer att fortsätta sin verksamhet under samma varumärke med huvudkontor i Darmstadt och kommer att bli en ny division inom affärsområdet Industriteknik. Huvudägaren och grundaren Enis Ersü kommer att vara kvar som vd och arbeta med integrationen.

Acceptfristen förväntas inledas efter att tillstånd erhållits från tyska federala finansinspektionen. Förvärvet finansieras helt med likvida medel anslagna för förvärvet. Uppköpserbjudandet är föremål för godkännande från berörda myndigheter. Budet kommer inte att innehålla en lägsta anslutningsgrad då Atlas Copco ej avser att ingå ett dominerande avtal, heter det.