Atlas Copco höjer klimatambitionerna genom att implementera Science Based Targets

2021-10-29 08:31:55

"Vi höjer våra klimatambitioner signifikant genom att sätta mål för hela värdekedjan," säger Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco. "Den absoluta majoriteten av vår påverkan kommer från användningen av våra produkter och det är här vi kan påverka som mest. Vi kommer att fortsätta utveckla energieffektiva lösningar som möjliggör att kunder över hela världen kan sänka sina utsläpp av växthusgaser".

Altas Copco har arbetat i många år för att erbjuda de mest energieffektiva lösningarna och stötta kunderna i att uppnå sina hållbarhetsambitioner. I vår egen verksamhet fokuserar vi på att köpa förnybar el, installera solpaneler, byta till biobränsle i testningen av portabla kompressorer och implementera energibesparande åtgärder. Förbättrad logistikplanering samt användning av mer miljövänliga transportalternativ är andra åtgärder. Detta har hittills resulterat i en minskning av koldioxidutsläpp med 28% från verksamheten och transporter, i relation till kostnad för sålda varor och jämfört med basåret 2018.

För att nå målen kommer Atlas Copco att fortsätta fokusera på att öka produkternas energieffektivitet och stölja kunderna i deras egna hållbarhetsambitioner, samt minska utsläppen från egen verksamhet.

"För att nå en värld med nettonollutsläpp måste vi göra förändringar i vårt samhälle", säger Mats Rahmström, VD & koncernchef för Atlas Copco. "Vi ser att vi kan bidra till denna förändring genom teknologier och produkter som behövs för att rena växthusgaser, värmeåtervinning och förnybara energikällor. Vi leverar produkterna och lösningarna som behövs i produktionen av elbilar, vind- och solkraft samt biobränsle".

Atlas Copcos Science Based Targets kommer att implementeras från 2022.

Cision