Atlas Copco har förvärvat en ledande tillverkare av vakuumpumpar i Indien

2021-10-27 19:00:00

HHV Pumps grundades 2009 och har sitt säte i Bengaluru i Indien. Företaget har 151 anställda. Under det brutna räkenskapsåret 2020 hade företaget intäkter på cirka 53 MSEK (cirka 6 MUSD).
HHV Pumps är en ledande leverantör av vakuumpumpar som används inom läkemedelsindustrin och den kemiska industrin, elektriska kraftnät, den allmänna industrin samt roterande lamellpumpar som används för tillverkning av kylutrustning och luftkonditionering.

"Indien är en viktig marknad för oss och en snabbväxande ekonomi", säger Geert Follens, affärsområdeschef Vakuumteknik. "HHV Pumps har ett stark rykte och genom det här förvärvet kommer vi att kunna stärka vår närvaro och ge oss möjligheter till lokal tillverkning".

Köpeskillingen är inte materiell i förhållande till Atlas Copcos börsvärde och offentliggörs inte. 

Den förvärvade verksamheten kommer att bli en del av del av divisionen Industrial Vacuum inom affärsområdet Vakuumteknik.

Förvärvet förväntas slutföras under det första kvartalet 2022.

Cision