Atlas Copco har förvärvat en kinesisk tillverkare av medicinska syrgaslösningar

2022-12-05 08:30:00

Shandong Meditech Medical Technology Co., Ltd. grundades 2003, med säte i Jinan, Shandong-provinsen i Kina, och har försäljningsbolag i Shanghai, Hong Kong och Australien. Företaget är privatägt och har 70 anställda.

Shandong Meditech tillverkar syrgasgeneratorer och säljer lösningar för generering av syrgas på plats för medicinsk användning på sjukhus och för medicinskt ordinerad användning i hemmet. Bolaget hade intäkter på cirka 86 MCNY (cirka 114 MSEK*) 2021.

"Shandong Meditech är ett respekterat företag och ett välkänt varumärke", säger Vagner Rego, affärsområdeschef Kompressorteknik. "Det här förvärvet kommer att stärka vårt produkterbjudande och kompetens samt öka vår närvaro på en av världens största marknader för syrgas - sjukvårdsmarknaden. Shandong Meditechs kunder kommer samtidigt att dra nytta av ökad service genom Atlas Copcos globala nätverk."

Köpeskillingen offentliggörs inte.

Den förvärvade företaget kommer att bli en del av Medical Gas Solutions Division inom affärsområdet Kompressorteknik.

*Baserat på den genomsnittliga växelkursen 2021.

Cision