Rapporter Verkstadsbolaget Atlas Copco bjöd på ett resultat över förväntan för det andra kvartalet. Orderingången sjönk organiskt med 17 procent, ungefär i linje med förväntan. Bolaget anser att den globala ekonomiska utvecklingen är osäker, men väntar sig att efterfrågan kommer att förbättras något jämfört med det andra kvartalet.

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Vinst över förväntan. Atlas Copco justerade rörelseresultat låg på 4.476 miljoner kr i andra kvartalet. Ett genomsnitt av 21 analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var 3.817 miljoner.

Även försäljning överträffade. Försäljningen summerades till 24.102 miljoner kr i kvartalet. Det var 10 procent över analytikersnittet på 21.989 miljoner.

Orderingången -17% organiskt. Atlas Copcos orderingång var 22.401 miljoner kronor, snäppet över snittestimatet på 22.300 miljoner. Organiskt sjönk orderingången med 17 procent, väntat var -18,4 procent. I närmast föregående kvartal var takten -2 procent. Efterfrågan på alla olika typer av utrustning, förutom för utrustning till halvledarindustrin, påverkades negativt av effekterna från covid-19. I mindre utsträckning påverkade pandemin också serviceverksamheten negativt.

Viss efterfrågeförbättring på kort sikt. Trots att den globala ekonomiska utvecklingen är fortsatt osäker väntar sig Atlas Copco att den kortsiktiga efterfrågan på gruppens produkter och service kommer att förbättras något jämfört med nivån i det andra kvartalet. Prognosen inför det nyss gångna kvartalet var att kundefterfrågan på kort sikt skulle försämras signifikant i de flesta industrier och regioner.

Överraskande försiktiga utsikter enligt Pareto. Atlas Copcos guidning om att efterfrågan i tredje kvartalet kommer att förbättras ”något” jämfört med andra kvartalet är överraskande försiktigt givet den svaga efterfrågan som präglade det andra kvartalet. Det anser Pareto Securities enligt en analyskommentar kring verkstadsbolagets rapport. Sammantaget var dock rapporten stark, anser Pareto.