ATLAS COPCO: ELEKTRONIK ÄR UTMANINGEN I LEVERANTÖRSKEDJAN - VD

2023-01-26 16:49:13

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Elektronikkomponenter är den största utmaningen för verkstadsföretaget Atlas Copco när det gäller bolagets leverantörskedja.

Det sade vd Mats Rahmström vid rapportpresentationen.

"Vi har flera utmaningar kring elektronik", sade Atlas Copco-chefen angående den komponentbrist som påverkade det gångna kvartalet negativt.

I kvartalet syntes bland annat oväntat låg marginal för affärsområdet Vakuumteknik där marginalen sjönk nästan 5 procentenheter jämfört med motsvarande kvartal året före.

"Den huvudsakliga förklaringen till den lägre rörelsemarginalen var signifikant högre kostnader relaterade till fortsatta störningar i leverantörskedjan och därav följande ineffektivitet i fabriker och för service, högre kostnader för inköpt material samt en negativ valutaeffekt", skrev Atlas Copco om affärsområdet i bokslutsrapporten.

Det kan vara svårt för Atlas Copco att byta komponentleverantör eftersom bolaget ofta har åtagit sig att alla byten av komponenter måste godkännas av kunden, uppgav Mats Rahmström.

Bolaget gör allt det kan för att hålla utlovade leveransdatum till kunderna, inklusive kvälls- och helgskift, framhöll han.

Atlas Copco-koncernens justerade rörelseresultat i fjärde kvartalet på 8.029 miljoner kronor (6.462), med en rörelsemarginal på 20,0 procent (21,9), var lägre än analytikernas förväntan om 8.495 miljoner kronor och 22,1 procent i marginal, enligt Infronts sammanställning.

"Marginalen påverkades negativt av högre kostnader relaterade till fortsatta störningar i leverantörskedjan, högre kostnader för inköpt material samt utspädning från nyligen genomförda förvärv", skrev Atlas Copco om koncernens utveckling i bokslutsrapporten.Direkt-SE