ATLAS COPCO: DEFINITIVT EJ FÖRBÄTTRING LEVERANSKEDJA 4 KV - FC

2021-10-21 15:40:44

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Atlas Copco har under året haft ett ovanligt stort gap mellan mottagna order och försäljning, bland annat med anledning av de rådande globala problemen inom leveranskedjan som hindrar fakturering.

Enligt Atlas Copcos finanschef Peter Kinnart råder det ännu stor osäkerhet om den framtida utvecklingen för leveranserna.

"Vi ser i dag att leveranskedjan på kort sikt definitivt inte blir bättre, kanske snarare något värre, och det är vad vi väntar oss för fjärde kvartalet. Många talar om att det kan fortsätta även in i 2022. Om alla problem skulle försvinna i morgon borde vi kunna producera och fakturera betydligt mer än hittills. Men det är svårt att utvärdera när det händer", sade han vid en telefonkonferens med anledning av bolagets delårsrapport för tredje kvartalet.

Produktionskapaciteten är en annan begränsande faktor för Atlas Copco men enligt Peter Kinnart är denna i sammanhanget en mindre fråga.

"Vi hör från affärsområdena att den stora begränsande faktorn är leveranskedjan och inte så mycket kapaciteten. Om leveranskedjan blev lättare att hantera kunde vi definitivt producera mer än i dag", sade han.

Verkstadsbolagets vd Mats Rahmström kvantifierade faktorernas betydelse och sade att uppskattningsvis 80 procent av problemen är relaterade till leverantörer, och cirka 20 procent till de egna begränsningarna.

På en fråga om den sekventiellt försvagade orderingången på vissa områden enbart har att göra med leveranskedjan eller om det kan vara början på en underliggande avmattning, svarade Atlas Copco-vd:n att svårigheterna slår brett.

"Det kanske går hand i hand. Alla har samma utmaningar. Ta Kina, som är världens största bilmarknad och som påverkas av chipbristen. Man kan även se att de har energiproblem med nedstängningar vilket inte är bra för affärsförtroendet. Det finns flera faktorer, men den största vi ser är begränsningarna i leveranskedjan", sade Mats Rahmström.

Han talade om väntande projekt på många håll inom fordonsindustrin och halvledarindustrin, och om ökade ledtider.

"Om jag hade alla komponenter jag ville, och all arbetskraft jag ville ha, kunde vi säkert ha fakturerat kanske 1 eller 2 miljarder ytterligare", sade Mats Rahmström.Direkt-SE