Rapport Verkstadsbolaget Atlas Copco redovisar ett justerat rörelseresultat om 5.649 miljoner kr för det första kvartalet 2021. I snitt hade analytikerna förväntat sig 5.382 miljoner kr, enligt en sammanställning som Infront gjort av 20 analytikerprognoser inför rapporten.

Försäljningen uppgick till 26.021 miljoner kr. Här låg analytikersnittet på 25.689 miljoner kr.

Orderingången var 30.468 miljoner kr, jämfört med väntade 28.251 miljoner kr.

Atlas Copco förväntar sig att den kortsiktiga efterfrågan på gruppens produkter och service kommer att ligga kvar på nuvarande höga nivå. Det framgår också av kvartalsrapporten.

Prognosen i början av det gångna kvartalet var att kundefterfrågan på kort sikt skulle ligga kvar på dåvarande nivå.

Koncernens orderingång på 30.468 miljoner kr i första kvartalet 2021 var högre än analytikernas snittestimat på 28.251 miljoner kr enligt en sammanställning gjord av Infront.

Orderingången ökade organiskt med 18 procent, vilket kan jämföras med analytikerprognossnittet på +7 procent.

I bokslutsrapporten i januari överraskade den organiska orderingångsutvecklingen avseende fjärde kvartalet på uppsidan.