Återköp av aktier i Telia Company under vecka 24 2022

2022-06-21 07:30:00

Per nedan angivna datum har aktier i Telia Company återköpts enligt följande:

+-----+-----------------+---------------+-----------------+
|Datum|Aggregerad daglig|Viktat |Totalt |
| |volym (antal |genomsnittspris|transaktionsvärde|
| |aktier) |per dag (SEK) |per dag (SEK) |
+-----+-----------------+---------------+-----------------+
|15 |1 500 000 |39,0182 |58 527 300 |
|juni | | | |
|2022 | | | |
+-----+-----------------+---------------+-----------------+
|16 |1 000 000 |38,6202 |38 620 200 |
|juni | | | |
|2022 | | | |
+-----+-----------------+---------------+-----------------+
|17 |1 209 384 |38,4942 |46 554 270 |
|juni | | | |
|2022 | | | |
+-----+-----------------+---------------+-----------------+

+-----------------------------------------+---------+
|Totalt antal aktier köpta under perioden:|3 709 384|
+-----------------------------------------+---------+

+------------------------------------+---------+
|Totalt antal aktier som köpts under |3 709 384|
|återköpsprogrammet sedan den 15 juni| |
|2022: | |
+------------------------------------+---------+

+-----------------------------------------------------+---------+
|Totalt antal aktier i bolagets ägo per 17 juni 2022: |3 759 600|
+-----------------------------------------------------+---------+

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Goldman Sachs Bank Europe SE för Telia Companys räkning. Det totala antalet aktier i Telia Company uppgår till 4 089 631 702 aktier.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet, se följande länk till Nasdaq Stockholms webbplats:

http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares

Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni 2022 kl. 07.30 CET.

För mer information, kontakta Iréne Krohn, Presschef: 0771 77 58 30, besök vårt Newsroom (http://www.teliacompany.com/sv/nyhetsrum/) och följ oss på Twitter @Teliacompany (https://twitter.com/Teliacompany).

Cision