Återköp av aktier Byggfakta Group under vecka 7, 2023

2023-02-20 08:00:00

Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) ("Byggfakta") har under perioden 13 februari – 17 februari 2023 återköpt sammanlagt 392 494 egna aktier (ISIN-kod: SE0016798581) för att säkerställa leveransförpliktelser till deltagare i bolagets långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (LTI 2022/2025).

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 2 200 000 aktier som Byggfakta tillkännagav den 25 juli 2022. Återköpsprogrammet genomförs på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaqs Regelverk för emittenter. Syftet med återköpsprogrammet är att säkerställa leveransförpliktelser av aktier till deltagare i LTI 2022/2025.

Aktier i Byggfakta har återköpts (i SEK) enligt följande:

DatumAggregerad daglig volym (antal aktier)Viktat genomsnittspris per dag (SEK)Totalt dagligt transaktionsvärde
13/02/2023100 00042,65004 265 000
13/02/20237 50041,4465310 849
14/02/20235 00041,1150205 575
15/02/20237 50040,3330302 498
16/02/20235 00040,8900204 450
17/02/2023267 49440,570010 852 232

Av ovanstående förvärv har 25 000 aktier förvärvats på Nasdaq Stockholm under ordinarie öppettider av Carnegie Investment Bank AB (publ) för Byggfaktas räkning, och 367 494 aktier i block. Efter ovanstående förvärv uppgår Byggfaktas innehav av egna aktier per den 17 februari 2023 till 2 200 000 aktier. Det totala antalet aktier i Byggfakta uppgår till 218 666 667.

MFN