Aktie Agnafit återkallar sitt bud på Sobi på grund av att det inte nått acceptnivå. Det framgår av ett pressmeddelande. Agnafit fick in motsvarande drygt 87 procent i budet som var villkorat en acceptgrad på mer än 90 procent.

Bakgrund är att Advent och Aurora, genom Agnafit, den 2 september offentliggjorde ett rekommenderat bud på Sobi om 235 kr per aktie. Agnafit förlängde sedan budperioden till och med den 26 november 2021 samt beslutade att frånfalla villkoren för fullföljande av erbjudandet, förutom vad gäller villkoret om acceptnivå. Agnafit beslutade den 23 november att ytterligare förlänga acceptperioden till och med den 1 december 2021 samt att frånfalla rätten att ytterligare förlänga acceptperioden.

”Eftersom villkoret om acceptnivå inte är uppfyllt återkallar Agnafit Bidco härmed erbjudandet. De aktier som har lämnats in i erbjudandet kommer följaktligen inte att förvärvas av Agnafit Bidco, utan kommer att kvarstå i respektive innehavares ägo utan att denne behöver vidta några åtgärder”, skriver Agnafit.