Elpriset Onsdagen bjuder återigen på lika elpris i Sveriges samtliga elområden. I norr innebär det en rejäl höjning mot i dag. 

I morgon väntas en kilowattimme kosta 3,68 kr i hela landet. Det är en rejäl ökning från dagens 2,10 kr per kilowattimme i den norra halvan av landet. Men i söder sjunker priset från dagens 3,79 kr i SE3 och 4,17 kr/kWh i SE4. 

Priserna avser spotpriserna på Nordpool. För slutkund tillkommer skatt, moms, elhandelsbolagens påslag och överföringsavgifter.