ASTRA ZENECA: PRESENTERAT DATA FÖR ENHERTU OCH IMFINZI VID ESMO

2021-09-20 07:06:08

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Astra Zeneca meddelade att läkemedlet Enhertu minskade risken för sjukdomsprogression och dödsfall med 72 procent jämfört med trastuzumab emtansine (T-DM1) hos patienter med så kallad Her2-positiv metastatisk bröstcancer, enligt data från fas 3-studien Destiny-Breast03 som presenterades vid den europeiska onkologikonferensen Esmo.

Det framgår av ett pressmeddelande under den gångna helgen.

Enhertu visade också en trend mot att förbättra total överlevnad men denna analys är inte än klar och inte statistiskt säkerställd, heter det.

Även data från fas 2-studien Destiny-Breast01 med Enhertu presenterades på Esmo och visade på en överlevnadsgrad på 29,1 månader.

Astra Zeneca meddelade även på Esmo-konferensen att Imfinzi (duravalumab) i kombination med ett antal cellgiftsbehandlingar visade klinisk betydelsefull överlevnadseffekt på tre år för vuxna med framskriden småcellig lungcancer, enligt uppdaterad data från fas 3-studien Caspian. Studien mötte sitt primärmål vad gäller överlevnadseffekt i juni 2019 och den uppdaterade datan visade på effekt efter en medianuppföljningstid på över tre år.

Flera av de stora läkemedelsbolagen har presenterat data på Esmo. I helgen kom besked från bland annat Merck som sade att Keytruda plus cellgifter minskade dödsrisken med 27 procent hos patienter med metastatisk trippel negativ bröstcancer. Vidare meddelades det att Keytruda plus cellgifter minskade risken för dödsfall med en tredjedel jämfört med bara cellgifter hos patienter med återkommande eller metastatisk livmodercancer samt att ny data från fas 3-studien Keynote-716 visade att Keytruda hade statistiskt säkerställd och kliniskt betydelsefull effekt i överlevnadsdata inom en typ av hudcancer.

Sanofi gav en uppdatering kring sitt preparat Libtayo som i en fas 3-studie visat förbättrad överlevnad hos patienter med avancerad icke småcellig lungcancer.

Även danska Genmab presenterade data, från sin fas 1b/2-studie inom området metastatisk livmoderhalscancer.Direkt-SE