Pandemin AstraZeneca pausar fas 3-testningen av det vaccin mot covid-19 som bolaget utvecklar. Detta efter att en testperson drabbats av en ”potentiellt oförklarlig sjukdom”, rapporterar Reuters.

Det var efter en rutinmässig utvärdering av de pågående testerna som bolaget beslutade att stoppa testerna. Exakt vad testdeltagaren drabbats av är oklart men enligt Astra väntas personen återhämta sig.

”Vi arbetar med att påskynda utvärderingen av den enskilda händelsen för att minimera eventuella påverkningar på testningens tidsplan”, skriver Astra Zeneca i ett uttalande.

Det aktuella vaccinen är det som Sverige slutit avtal om med AstraZeneca.