Bud Astra Zeneca förvärvar Alexion, ett specialistläkemedelsbolag inom immunonkologi med fokus på sällsynta sjukdomar.

Alexions aktieägare kommer att få 60 dollar kontant och 2,1243 amerikanska depåbevis (ADR) i Astra Zeneca per aktie. Baserat på Astra Zenecas referenssnittpris per ADR indikerar detta en total köpeskilling om 39 miljarder dollar, eller 175 dollar per aktie.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelserna i båda bolagen har enhälligt godkänt villkoren. Förutsatt regulatoriska godkännanden och godkännande av aktieägarna i båda bolagen, väntas affären slutföras under tredje kvartalet 2021, och då kommer Alexions aktieägare äga cirka 15 procent av det kombinerade bolaget.

Alexion verkar inom en brett spann av sällsynta sjukdomar och har bland annat läkemedlet Soliris (eculizumab) som används mot atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom.

Affären väntas leda till tvåsiffrig intäktstillväxt till och med 2025. Förvärvet väntas också förbättra rörelsemarginal och kassaflöde vilket tillåter en snabb skuldminskning och målet att öka utdelningen.

Affären väntas förbättra det sammanslagna bolagets lönsamhet. Rörelsemarginalen för kärnverksamheten (core) kommer att förbättras väsentligt på kort sikt och fortsätta öka därefter, skriver Astra Zeneca. Vidare spås återkommande synergier i en takt på cirka 500 miljoner dollar per år med start i slutet av det tredje året efter affären är klar.

Förvärvet väntas leda till ett ”robust och uthålligt” bidrag till Astra Zenecas så kallade vinst per aktie för kärnverksamheten (core) från start, och en tvåsiffrig ökning förväntas under de första tre åren efter affären är slutförd.