Aktie Astra Zeneca har förvärvat Neogene Therapeutics, ett globalt bioteknikföretag som utvecklar och tillverkar "nästa generations T-cellsreceptorterapier" (TCR-Ts).

”TCR-T är en lovande terapeutisk modalitet inom cancerbehandling”, heter det i ett pressmeddelande på tisdagsmorgonen.

Astra Zeneca förvärvar alla utestående aktier i Neogene för en köpeskilling om upp till 320 miljoner dollar, på kontant- och skuldfri basis. Förvärvet består av en första betalning om 200 miljoner dollar och ytterligare upp till 120 miljoner dollar i olika milstolpsbetalningar och icke-villkorade betalningar.

Transaktionen förväntas slutföras under första kvartalet 2023 och påverkar inte Astra Zenecas finansiella guidning för 2022.