Pandemin Astra Zeneca har tecknat ett avtal med Europes Inclusive Vaccines Alliance (IVA) gällande att tillhandhålla 400 miljoner doser av Covid-19- vaccin, med start vid slutet av 2020. Avtalet är icke vinstdrivande för Astra Zeneca. Det framgår av ett pressmeddelande.

Astra Zeneca har tidigare slutit liknande avtal med Storbritannien, USA och organisationen CEPI för cirka 700 miljoner doser.

Bolaget har även slutit avtal med Serum Institute of India för att öka utbudet med cirka en miljard doser, för företrädelsevis låg- och medelinkomstländer.

De totala produktionsmöjligheterna står därför på runt 2 miljarder doser.

Avtalet är en följd av IVA:s strävan att påskynda en utveckling av vaccin och att göra det tillgängligt i europeiska länder som önskar delta i initiativet.

Bolaget har ett licensavtal med Oxforduniversitetet, för kandidaten tidigare betecknad ChAdOx1 nCoV-19 men nu också kallad AZD1222.

Astra Zeneca har också kommit överens om att skapa ett gemensamt forskningscenter vid Oxforduniversitet för pandemiberedskapsforskning.