ASTRA ZENECA: FAS 3-RESULTAT FÖR IMFINZI PLUS LYNPARZA

2023-05-26 08:20:38

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Astra Zeneca visar i fas 3-studien Duo-E på kliniska fördelar vid en kombinationsbehandling med Imfinzi, Lynparza samt platinumbaserade cellgifter eller enbart Imfinzi plus dessa cellgifter hos patienter med nydiagnostiserad återkommande livmoderkroppscancer. I studien har kombinationsbehandlingarna jämförts med standardbehandling i form av enbart cellgifter.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Resultaten visar på en statistiskt signifikant förbättring av den progressionsfria överlevnaden, det vill säga tiden från behandlingsstart till dess att tumören fortsätter att utvecklas.

En större klinisk fördel noterades i kombinationen med Infinzi och Lynparza som underhållsbehandling.

I ett separat pressmeddelande meddelar Astra Zeneca att dotterbolaget Alexion fått ett godkännande för Ultomiris i Japan för en sällsynt sjukdom, neuromyelitis optica (NMO) spektrumtillstånd. Det handlar om en autoimmun sjukdom där de vanligaste symtomen vid sjukdomen är inflammation i synnerven och i ryggmärgen.Direkt-SE