ASTRA ZENECA: DATA VISAR EFFEKTIVITET COVID-BEHANDLING AZD7442

2021-11-18 08:27:45

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Astra Zeneca visar i nya analyser av två covid-19 studier i fas 3 med läkemedelskandidaten AZD7442 på en stabil effektivitet och långsiktig prevention av covid-19.

Det framgår av ett pressmeddelande.

En sex månaders uppföljning av en preventionsstudie med AZD7442visar på 83 procent minskad risk för symtom av covid-19 utan någon allvarlig sjukdom eller dödsfall.

En annan studie påvisar en 88 procents minskad risk för allvarlig covid-19 eller dödsfall vid behandling av med AZD7442 inom tre dagar då symtom för sjukdomen visat sig.

De två studierna Provent och Tackle omfattar en högriskgrupp för covid-19 i fas 3.

Runt 2 procent av alla människor bedöms ha en ökad risk för ett otillräckligt svar på ett covid-19-vaccin. Det omfattar bland annat personer med blodcancer eller andra cancerformer och som behandlas med cellgifter, patienter som går på dialys med flera.

Fullständiga resultat från studierna Provent och Tackle kommer att lämnas in för publicering i kommande vetenskapliga tidskrifter samt vid medicinska kongresser.Direkt-SE