Rapport Läkemedelsbolaget Astra Zeneca redovisar en vinst per aktie för kärnverksamheten ("core") på 1,63 dollar i det första kvartalet 2021. Analytikers förväntningar låg i genomsnitt på 1,42 dollar per aktie, enligt Infronts sammanställning.

Astra Zenecas intäkter under det första kvartalet landade på 7,32 miljarder dollar. Analytikers snittestimat var en försäljning på 6,88 miljarder dollar.

Astra Zeneca förväntar sig fortsatt att resultatet per aktie för kärnverksamheten (”core”) uppgår till mellan 4,75 till 5,00 dollar under helåret 2021. Det framgår av bokslutet.

Analytikernas förväntningar låg inför rapporten på 5,22 dollar per aktie för helåret 2021, enligt Infronts sammanställning.

Intäkterna för helåret 2021 väntas öka med ett lågt ”teens” (13-19 procent). Under helåret 2020 var de totala intäkterna 26,6 miljarder dollar.

Infronts snittprognos ligger på intäkter om 31,0 miljarder dollar för året.

Läkemedelsbolaget påtalar en förhöjd risk och osäkerhet på grund av covid-19.

Prognosen exkluderar förvärvet av Alexion som väntas komma att slutföras under det tredje kvartalet. Prognosen tar heller inte hänsyn till försäljning av vaccin mot covid-19.